ACCRETECH – SBS

ACCRETECH – SBS

Accretech je z oboru Hi-Tech průmyslové techniky s hlavním sídlem v Japonsku.
firma SBS-Schmitt USA se stala součástí koncernyAccretech v r. 2020


– dynamické vyvažovačky brusných kotoučů – SBS ( dříve Schmitt Balancing Systems )
vyvažování brusného kotouče bez přerušení chodu brusky
významně napomáhá přesnosti výroby
snižuje opotřebení brusných kotoučů
snižuje výskyt neshodných výrobků
prodlužuje životnost brusky
-AE- monitoring akustické emise při broušení AEMS
významně snižuje pracovní časy , GAP najíždění na jiskru
optimalizuje proces úpravy kotouče -dressing , rovné i tvarové
snížení spotřeby brusných kotoučů
eliminuje havárie stroje
monitoring kvality výrobků
-měření drsnosti, rozměrů a geometrie přesných výrobků

PCI s.r.o.
Na Stráni 4758/30
CZ 46605
Jablonec nad Nisou

pci@email.cz
+420 777 244 586
+420 608 274 811

ICO: 25435400
DIC: CZ25435400